Giỏ hàng

Vật Tư Nhà Kính

Công ty TNHH Thiết Bị Nông Nghiệp Trần Gia chuyên cung cấp các thiết bị, dụng cụ dùng cho nhà lưới ,nhà kính như: thiết bị tưới tự động, dây treo trái dưa lưới, kẹp dưa lưới, kẹp cà chua, túi ươm cây...