Giỏ hàng

Thiết Bị Châm Phân

Trần Gia chuyên cung cấp Thiết Bị Châm Phân  và các thiết bị phụ kiện tưới nông nghiệp. Hotline: 0934170796

Bộ châm phân VENTURI 21mm ( 1/2 inch)
-20%
240,000₫ 300,000₫
Bộ châm phân VENTURI 34mm (1 inch)
-40%
270,000₫ 450,000₫
Bộ châm phân VENTURI 49mm (1,5 inch)
-30%
350,000₫ 500,000₫
Bộ châm phân VENTURI 63mm (2 inch)
-38%
500,000₫ 800,000₫
Thiết bị châm phân VENTURI 49mm (1,5 inch)
-40%
150,000₫ 250,000₫
Thiết bị châm phân VENTURI 63mm (2 inch)
-25%
300,000₫ 400,000₫