Giỏ hàng

Phụ kiện ống PE 16mm

Tất cả các phụ kiện dành cho ống pe 16mm

Bít ống 16mm
-50%
2,500₫ 5,000₫
Co nối ống pe 16mm
-30%
3,500₫ 5,000₫
Khởi thủy 1 đầu ren 21 nối ống PE 16mm
-25%
Khởi thủy ống PE 16mm có roăng cao su
-25%
Nối ren ngoài 21 ra ống Pe 20mm
-25%
3,000₫ 4,000₫
Van khóa ống pe 16mm
-29%
10,000₫ 14,000₫
Van khởi thủy 16mm có roăng cao su
-29%
10,000₫ 14,000₫
Van khởi thủy 20mm có roăng cao su
-14%
12,000₫ 14,000₫
Van khởi thủy ren ngoài 21 nối ống pe 16
-18%
11,500₫ 14,000₫